OM ABOVO

Med båda fötterna på jorden

Abovo Kapital & Pension grundades av Henrik Thronée 2023. Han startade sin karriär som privatrådgivare på f.d. Sparbanken Gripen 2003. Rådgivningen utökades snart till att även handla om försäkringar, tjänstepensioner och kapital, under titeln Placerings- och försäkringsrådgivare.

Så småningom gick Henrik 2010 vägen till Max Matthiessen. Att han hade både bank- och förmedlarerfarenhet gjorde att han kunde skapa en stor bredd i rådgivningen till kunder.

För att få möjligheten att inte vara knuten till något specifikt bolag startade Henrik Abovo. Namnet är en hopslagning av ”ab” och ”ovo”, som på latin betyder ”från ägget”, eller ”från begynnelsen”. Och det är just där Henrik vill vara för sina kunder: med från grunden i förvaltningen, för att kunna utveckla den till bästa möjliga för varje kund.

Samtidigt är ägget en symbol för det gamla talesättet att inte lägga alla sina ägg i samma korg. Att ha ett öppet sinne för hur varje del av kapitalet bäst kan förvaltas genom rätt placering vid rätt tillfälle är grundläggande för Henrik.

Privat bor Henrik med sin familj på en gård mellan Torekov och Båstad, där han står med båda fötterna på jorden när han inte är upptagen med aktier, fonder och värdepapper. En stor del av sin fritid spenderar han som ledare för ett flicklag och är lagledare och assisterande tränare för två damlag i fotboll i Västra Karups IF. Han snackar gärna mat och vin på möten med kunder och är en fena på surdegsbröd.

Abovo Kapital & Pension är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Abovo Kapital & Pension ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster.

Abovo Kapital & Pension

– En del utav Garantum

Abovo Kapital & Pension är din lokala specialist som är engagerad i att hitta lösningar som passar just dig utifrån dina behov. Som kund hos oss blir du även en del av något större. Med kvalificerad rådgivning från oss tillsammans med Garantums investeringsutbud, förvaltningstjänster och investeringsplattform har vi gemensamt ett unikt kunderbjudande. Vi kan helt enkelt ge dig mer än andra och vinningen för dig som kund är att du får en individanpassad rådgivning på riktigt. Personligt och lokalt nära dig.