Förköps­information

När du som kund inleder en affärsförbindelse med oss ska du i god tid innan vårt första möte få ta del av den sk. förköpsinformation.

Detta för att du ska vara så förberedd som möjligt inför vårt mötet och ha en bild framför dig om vårt arbetssätt. Abovo Kaital AB arbetar med två tillstånd, ett såsom anknutet värdepappersombud åt Garantum Fondkommission AB och ett såsom försäkringsförmedlare med eget juridiskt tillstånd från Finsansinspektionen att förmedla försäkringslösningar åt ett antal olika försäkringsbolag.

Garantum Fondkommission AB

Förköpsinformation anknutet ombud åt Garantum Fondkommission AB

Förköps­information Försäkring