Kapital­förvaltning

När du låter Abovo förvalta ditt kapital kan du alltid lita på att din portfölj förvaltas aktivt med ditt bästa för ögonen.

Du får personlig rådgivning baserad på dina behov och önskemål. Därifrån skapar vi en personligt anpassad kapitalförvaltning som låter pengarna jobba för dig och ger dig långsiktig avkastning. Vi tror på att sprida riskerna och ha ditt kapital placerat i flera olika tillgångar och att ta nya beslut när något inte fungerar som tänkt. Att vi alltid håller koll på marknaden och tar välgrundade och analysdrivna beslut ger dig en trygg investering med balanserade risker.

Rådgivande förvaltning

När du vill vara aktiv i förvaltningen själv passar rådgivande förvaltning. Då ger vi dig de bästa placeringsförslagen utifrån dina förväntningar på avkastning och risk och du fattar själv besluten.

Diskretionär förvaltning

Med diskretionär förvaltning får du mer tid över till annat – du ger oss fullmakt att ta hand om din portfölj och ta besluten om placeringar och investeringar, enligt de ramar vi gemensamt beslutat.

Vill du veta mer om kapitalförvaltning?

Fyll i formuläret nedan och dela dina funderingar så återkopplar vi till dig så snart vi kan!